Historie - flamenco

Menu

Historie - flamenco

FlamencoFlamenco je umělecké představení, které tvoří 3 hlavní elementy: "el cante" (zpěv), "el baile" (tanec) a "el toque" (hra na kytaru). Jeho počátky jsou spjaté s cikány z jižní části Španělska a puristé neustále tvrdí, že pouze cikáni jsou schopni mu naplno porozumět a flamenco předvést. Nicméně flamenco bylo také ovlivňováno z východních oblastí - Indie, Maďarska a Rumunska, nechybí ani arabské a židovské náznaky a originální písně z iberijského poloostrova.

Po celá staletí bylo flamenco prováděno pouze v romských komunitách, zbytek světa ho dlouho ignoroval. "El cante" (zpěv) se objevil jako první, vyjadřoval utrpení, smutek a osamělost cikánů, ale i jejich radosti a lásky. Flamenco je proto stále umění utlačovaných. Tanec a hra na kytaru byly později integrovány a následně se během 19. století zrodily i show v “cafés cantantes”.

S rostoucí popularitou se tato forma umění rozšiřovala a stávala se stále známější ve Španělsku i po celém světě. Přirozený rozvoj flamenca byl však velmi ovlivněn komercí. Díky velké oblíbenosti byly otevřeny taneční školy flamenca, určena pravidla pro celkové pojetí, změnila se "čistá" forma a flamenco se na mnoha místech stalo především komerční záležitostí.