Víza do Španělska

Menu

Víza do Španělska

passportVíza do Španělska pro Evropany

Pokud máte občanství některé z následujících členských zemí Schengenského prostoru - Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko plus nečleny EU - Island a Norsko - tak pro vstup do Španělska nepotřebujete cestovní pas. Platný občanský průkaz je dostačující.

Obyvatelé členských zemí Evropské unie, které nejsou součástí Schengenského prostoru, se při vstupu do Španělska musí prokázat platným cestovním pasem. Těmito zeměmi jsou Velká Británie a Irsko, stejně jako noví členové EU, kteří ještě nejsou součástí Schengenu, tedy Kypr (přistoupil v roce 2004) a Bulharsko a Rumunsko (od roku 2007).

Pokud jste z některé z výše zmíněných zemí, Švýcarska nebo z členské země evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island & Lichtenštejnsko), tak pro vstup či pobyt ve Španělsku nepotřebujte žádná speciální cestovní víza. Pokud však chcete ve Španělsku pobýt déle než 3 měsíce, musíte zažádat o povolení k pobytu.

Víza do Španělska pro obyvatele mimo Evropu

Obyvatelé následujících zemí nepotřebují vízum pro pobyt ve Španělsku, pokud tento pobyt netrvá déle než 90 dní, postačuje platný cestovní pas: Andora, Argentina, Austrálie, Rakousko, Belgie, Bolívie, Brazílie, Brunej, Kanada, Chile, Kostarika, Chorvatsko, Salvádor, Guatemala, Honduras, Hong Kong & Macao (Čína), Izrael, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Monako, Nový Zéland, Nicaragua, Panama, Paraguay, Singapur, Jižní Korea, Spojené státy Americké, Uruguay, Venezuela.

Pokud pocházíte z výše uvedených zemí a chtěli byste ve Španělsku pracovat nebo studovat po dobu delší než 3 měsíce, musíte si opatřit příslušná víza. Podmínky a postupy během udělování víza se liší dle jednotlivých zemí, proto je nejlepší se obrátit na vaši nejbližší španělskou ambasádu.

Získání studenského víza do Španělska není obtížné, tedy pokud vám vaše škola poskytne všechny nezbytné dokumenty. Kromě oficiálního zvacího dopisu musíte předložit lékařské osvědení o vašem zdravotním stavu, čistý výpis z rejstříku trestů a také musíte prokázat, že máte dostatek finančních prostředků pro platbu sociálního pojištění během vašeho pobytu ve Španělsku.

Získání pracovního povolení a povolení k pobytu je mnohem složitější, přičemž legislativa se neustále mění. Španělský zaměstnavatel musí předložit nezbytné dokumenty na ministerstvo práce ve Španělsku a to včetně odůvodnění, proč dané pozici nevyhovuje nikdo z místních obyvatel. Legislativa také uvádí, že není možné o vízum požádat, pokud už v zemi cizinec nelegálně pracuje.