Výuka španělštiny

Menu

Výuka španělštiny

Chcete prozkoumat jazykové kurzy španělštiny vyučované v naší jazykové škole Enforex? Pro podrobnější informace o nabídce kurzů španělštiny navštivte naše internetové stránky: zahraniční jazykové kurzy španělštiny v Madridu.

Jazykové kurzy obecné španělštiny

Kurzy obecné španělštiny jsou mezi našimi studenty nejžádanější. Sami si můžete zvolit intenzitu kurzu (10, 20, 20+5 nebo 25+5 lekcí týdně) a délku (jeden týden až jeden rok) tak, aby vám jazykové kurzy co nejvíce vyhovovaly.

Enforex school
 • Intenzivní & superintenzivní kurzy (délka od 1 týdne)
 • Dlouhodobé jazykové kurzy (12+ týdnů)
 • Semester nebo celý rok v zahraničí (20+ týdnů)
 • Cestování se studiem španělštiny
  (kurzy probíhají v různých městech s Enforexem - bez příplatku navíc!)

Speciální kurzy španělštiny

Mnoho studentů přichází do Enforexu se specifickými cíli a zájmy. Z tohoto důvodu nabízíme speciální kurzy, které zájemcům umožní studovat španělštinu individuálně, pomůžou s přípravou na jazykovou zkoušku nebo například naučí, jak vyučovat španělštinu, pokud se zájemce chce stát lektorem cizího jazyka.

 • Individuální kurzy
  (1, 5, 10, 20, 30+ lekcí týdně; min. 1 týden)
 • Španělština pro skupiny
  (program upravený na míru)
 • Vánoční jazykové kurzy španělštiny
  (20 lekcí týdně; 1 nebo 2 týdny)
 • Příprava na jazykovou zkoušku DELE
  (20 lekcí týdně; 2 nebo 4 týdnů)
 • flamenco/salsa
  (8 lekcí týdně; min. 1 týden)

Španělština PLUS

Naše jazykové kurzy španělštiny PLUS jsou určeny pro studenty s pokročilou nebo velmi pokročilou úrovní španělštiny, kteří nemají problém s komunikací ve španělštině a dorozumí se v každodenních situacích, a kteří chtějí studium španělštiny zkombinovat se španělskou literaturou, dějinami umění či se studiem dějepisu. Tyto kurzy jsou doplněny dalšími kulturními aktivitami jako například naštěvami muzeí a kulturních center společně s lektorem z Enforexu.

 • dějiny
  (10 lekcí týdně; 2 nebo 4 týdny)
 • literatura
  (10 lekcí týdně; 2 nebo 4 týdny)
 • dějiny umění
  (10 lekcí týdně; 2 nebo 4 týdny)

Firemní & profesní kurzy španělštiny

Poptávka po španělsky hovořících odbornících ze všech oblastí neustále roste. Proto Enforex nabízí množství profesních jazykových kurzů, které specialistům v různých oblastech přinesou kulturní přehled, rozšíří slovní zásobu, zlepší komunikační dovednosti a písemný projev na takovou úroveň, aby se o tématech souvisejících s profesním zaměřením naprosto pohodlně dorozuměli.

 • Profesní individuální kurzy
  (intenzita, délka i obsah je úplně na vás!)
 • Kurzy obchodní španělštiny & příprava na odbornou zkoušku
  (10 lekcí obchodní španělštiny; 2 nebo 4 týdny)
 • Stáž v Madridu
  (volitelný 20 intenzivní kurz nebo kurz obchodní španělštiny; volitelný 4-týdenní kurz + 8-týdenní stáž)
 • Kurzy pro učitele španělštiny
  (20 lekcí týdně; 2 nebo 4-týdenní kurz v lednu & červenci)

Jazykové kurzy pro mládež

Budeme velmi rádi, pokud děti, žáci základních škol a mládež vyrazí do Španělska studovat jazyk s rodilými mluvčími a zároveň objevovat Španělsko jako takové. Tyto programy nabízí jedinečnou příležitost k rozvíjení kulturního povědomí a především dvojjazyčnosti. Jazykové kurzy pro mládež jsou dostupné během celého roku, ať už v jazykových školách Enforex v různých městech Španělska, při studiu na střední škole ve Španělsku nebo během letního jazykového tábora v zahraničí.

 • Intenzivní jazykové kurzy španělštiny pro mládež
  (10, 20, 20+5, 25+5 lekcí týdně; 1-12 týdnů; od 14 let)
 • Studium střední školy v zahraničí
  (semester nebo celý rok na španělské střední škole; od 13 let)
 • Letní jazykový tábor v Madridu
  (od 5 do 18 let)